Менувачници
Менувачници

Менувачници

Софтверското решение за менувачници е препознатлив по својата едноставност и функционалност.
Секоја менуваница во своето работење мора да располага со квалитетно софтверско решение преку кое ќе ги задоволи барањата за евиденција на Народната Банка на Р. Македонија.

Токму тоа го поседува нашиот софтвер. Лесна употреба од една страна и соодветни контроли за поправка на грешки од друга страна го прави нашето софтверско решение единствено.Софтвер за менувачници

 

 

 

Ќе ви заштеди пари и време при ракувањето, а воедно ќе ги минизира грешките и злоупотребите од вработените.

 

Софтверското решение е опремено со голем степен на заштита, а дел од предностите се :


- грешката во купо-продажбата на девизите е намалена со одредување на висина на толеранција во разлика на куповниот, односно продажниот курс од моменталната важечка курсна листа;

- постои автоматска пресметка на дневната состојба на касата;Софтвер за менувачници
- постои автоматско печатење на сите важечки обрасци за менувачко работење во Р. Македонија.

 

 

 

 

 

 

Цената на овој програмски пакет е : 8,990.00денари (со вклучен ДДВ 5%)

Доколку веќе имате старо софтверско решение и сакате да направите промена добиате 50% попуст односно 4,650.00 денари (без вклучен ДДВ 18%)

Софтвер за менувачници - ГЛОБАЛ НЕТ  Софтвер за менувачници - ГЛОБАЛ НЕТ

Наша адреса:
ул. Пандил Шишков бр. 3/2/9
Скопје, Р. Македонија
Работно време:
Пон. до Пет. 8.30-16.30
Викенди: Неработни
Телефони:
T-HOME > 02 3172 808
MOBILE > 070 222 358